Udvalg i HMH


Udover vores bestyrelse har vi i HMH ialt 3 arbejdende udvalg. Vores ungdomsudvalg står i grove træk for organiseringen af vores ungdomsafdeling, ungdomsarrangementer, cups og træningstider.

Seniorudvalget står for senior- og ynglingeafdelingen i klubben og står endvidere som arrangører af blandt andet håndboldafslutning, fællesspisning og fastelavnsfest.

Vores sponsorudvalg gør en kæmpe indsats for at skaffe de midler der skal til for at sikre håndbold og gode oplevelser for både vore senior og ungdomsspillere.

Ungdomsudvalg

Formand
Mette Jensen - 23 31 38 49
Lisbeth Thoustrup - 40 33 90 31
Peter Riis Jacobsen - 22 10 24 16
Jette Kirkegaard - 97 42 96 37

Ad hoc - ungdom
Susanne Linde - 20 85 24 00
Rikke Toft - 29 92 84 66
Mette Elkjær -  31 66 19 50

Seniorudvalg

Formand
Anita Sais Zidek - 61 46 51 36
Jesper Lindberg - 20 16 82 86
Jeanette Christensen - 60 13 87 78
Henriette Johansen - 40 96 69 28

Sponsorudvalg

Bjørn Jacobsen - 97 46 10 11
Mads Larsen - 96 13 30 40
Jesper Schrøder - 20 92 40 37
Bo Højriis - 25 30 91 19
Søren Johnsen

Turneringsansvarlig

Niels Peter Larsen 97 41 18 21/ 30 58 21 22
niels_peter_larsen@post.tele.dk

Spillertøj

Ida Kamp Nyborg - 97 41 19 69
Mette Elkjær -  31 66 19 50
Håndbold Mejrup Hvam  |   Elkjærvej 26, Mejrup   |   7500  Holstebro  |   97410920  |   @